Gård och grund i skick - Rehnberg gör markbyggnadsarbetet

Få av oss har grävmaskin i källaren, men en sådan behövs alltid när ett hus ska byggas, eller när vattnet ligger i stora pölar på alldeles fel ställe på tomten. Beställ arbetet av någon som är yrkeskunnig i fråga om jordtransport och markbyggnad, så behöver du inte bryta ryggen på att gräva med spade. Det räcker att du berättar om dina problem, så sköter vi resten. Du hittar oss i Borgå Jackarby, men vi kan stå till tjänst överallt inom Nylands ekonomiska zon.

Våra professionella grävmaskinsförare:

  • anlägger husgrunder, gräver täckdiken och utför övrig jordtransport
  • hjälper till vid vatten- och avloppsarbete, uppdaterar ytvattendränering
  • röjer bort störande stenar och stubbar på tomten
  • levererar och sprider grus, makadam och sand på rätt ställe
  • utför också annat anläggningsarbete som kräver yrkeskunskap
  • vintertid plogar vi vägar, gårdsplaner och passager

Jerker Rehnberg F:ma bistår med planering och rådgivning samt utför besvärligt arbete som kräver stor noggrannhet

Glöm inte att du kan få hushållsavdrag! Läs mer om hushållsavdraget

Begär en offert eller kontakta oss